Login

Register

Login

Register

The Perfect Location

चारी नं.१४,नगर-मनमाड रोड,
सरकारी दवाखान्याजवळ,
राहाता,जि.अ.नगर ४२३१०७

9420636736
02323-240131

डॉ.कानडे हॉस्पिटल येथे उपलब्ध सेवा

*एन.डी.व्ही.एच. पद्धतीने गर्भाशय काढण्याची शस्रक्रिया*कुटुंब नियोजन शस्रक्रिया उलटविण्याची शस्रक्रिया*सरकारमान्य कुटुंब कल्याण व गर्भपात शस्रक्रिया*स्री रोग,कॅन्सर शस्रक्रिया
*सुसज्ज स्पेशल रूम व वार्ड *अत्यंत माफक दर व तत्पर सेवा *राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना सुविधा *वेदनारहित प्रसूती
*व्यंधत्व निवारण केंद्रसोनोग्राफी सेंटरलॅप्रोस्कॅपी सेंटर पॅथोलॉजी लॅब

doctor

डॉ.दत्ता केशवराव कानडे

एम.बी.बी.एस.,डी.जी.ओ.
स्रीरोग,प्रसूती,व व्यंधत्व निवारण तज्ञ(मुंबई )

डॉ.सौ.स्वाती दत्ता कानडे.

एम.बी.बी.एस. ,डी.ए.
भूलतज्ञ व स्री चिकित्सक(मुंबई)

Take a Closer Look

Facebook Comments
5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes