Login

Register

Login

Register

Amol Mandap & Tent House

साऊन्ड सिस्टीम & लाईट डेकोरेटर्स

योग्य दरात मिळेल. विन्रम व तत्पर सेवा

Play Video

INFORMATION

  • लग्न समारंंभ
  • धार्मिक समारंंभ
  • व कोणत्याही समारंभासाठी योग्य साईजमध्ये मंडप  टेंन्ट हाउस मिळेल.
  • बॅन्ड ,आचारी मिळेल.

ADDRESS

प्रो.गायके टेलर मो.

 9765986707

प्रो .अशोक लक्ष्मण गायके 

9765986707

रविंद्र गायके 

9881936450

ADDRESS 

कोल्हार भगवतीपूर,सोनगाव रोड .,ता.राहाता

कोल्हार भगवतीपूर,सोनगाव रोड ता.राहाता

Trusted by the best

Facebook Comments
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes