Login

Register

Login

Register

Omsai Hospital And Sonographi Center(ओमसाई हॉस्पिटल आणि सोनोग्राफी सेंटर)

ओमसाई हॉस्पिटल व सोनोग्राफी सेंटर मोब.नं-9975626264,9552220787 डॉ.अमोल बाजीराव पोकळे M.B.S.S,D.G.O, स्र्त्री रोगतज्ञ व प्रसूतितज्ञ ,लॅबरोस्कोपीक सर्जन वंधत्व निवारण तज्ञ उपलब्ध सुविधा प्रसूतिपूर्व व प्रसूतिपश्चात तपासणी…

Dr.Shinde Child Hospital (डॉ.शिंदे बालरूग्णालय)

डॉ.शिंदे बालरुग्णालय. फोन नं. -(02423)243622 our Doctor team डॉ.गोकुळदास रा.शिंदे M.B.B.S,F.C.P.S,M.D(Pediatrics)USAIM  K.E.M.Hospital,Pune बालरोग व नवजात शिशू  तज्ञ Reg.No.2004/08/2968   Facebook Twitter Google-plus डॉ.स्वप्नाली गो.शिंदे B.H.M.S…

Dr. Gore Hospital(डॉ.गोरे हॉस्पिटल)

Dr.Gore Hospital सदैव,सुलभ,सुरक्षित,सुसज्ज व सुखदायी वैद्यकीय सेवा देणारे… मूळव्याधिवर(Piles)वेदनारहित नवीन शस्र्क्रिया डॉ.गोरे हॉस्पिटल स्टेट बँक समोर,घोगरे हॉस्पिटल शेजारी,मेनरोड, राहाता,जि.अहमदनगर डॉ.किरण गोरे (M.S. FIAGES,FACRSI) Consultant,Laproscopic Surgeon…

साई अभिनव सोनोग्राफी व एक्स-रे क्लिनिक

Sai Abhinav Sonography & X-Ray Clinic Facebook Twitter Google-plus Envelope साई अभिनव सोनोग्राफी व एक्स रे क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कलर डॉप्लर वव अल्ट्रासाऊंड सेंटर डॉ.अश्विनी भा.…

Dr Kanade Hospital(डॉ.कानडे हॉस्पिटल व प्रसूती गृह)

DR. KANADE HOSPITAL Facebook Twitter Google-plus Instagram Medium Dr Kanade Hospital(डॉ.कानडे हॉस्पिटल व प्रसूती गृह) The Perfect Location चारी नं.१४,नगर-मनमाड रोड, सरकारी दवाखान्याजवळ, राहाता,जि.अ.नगर ४२३१०७…