SaiNath Cooldrinks & Tea Centre ( साईनाथ कोल्ड्रीक्स & टी सेंटर)

साईनाथ कोल्ड्रीक्स & टी सेंटर प्रो.रामदास मंजाबापू त्रिभान अॅड ब्रदर्स सुनिल अष्टेेकर  9623900679 अस्तागाव फाटा ,ता.राहाता जि.अ.नगर “आमच्याकडे सर्व प्रकारचे  कोल्ड्रीक्स ,डेअरी प्रॉडक्शण , बिसलेरी…

Hotel Yadgar Khanawal ( हॉटेल यादगार खानावळ )

हॉटेल यादगार खानावळ प्रो.आयुबभाई तांबोली    9423750522  प्रो.तन्वीर भैय्या तांबोली  9822766785 अस्तागाव फाटा ,ता.राहाता जि.अ.नगर “गरम नाष्टा तसेच शाकाहरी/ मासाहारी जेवण मिळेल.”

Hotel Tarning Point ( हॉटेल टर्निग पाँईट )

शुध्द शाकाहरी हॉटेल हॉटेल टर्निग पाँईट प्रोपा. सुभाष वारुबार पाडेकर  9850219488 शिर्डी रोड ,साकुरी त.राहाता Information स्पायसी ब्रेकफास्ट. राईस प्लेट. पजाबी डिशेस कोल्डीग्स. महाराष्ट्रीयन  थाळी.