Login

Register

Login

Register

SaiNath Cooldrinks & Tea Centre ( साईनाथ कोल्ड्रीक्स & टी सेंटर)

साईनाथ कोल्ड्रीक्स & टी सेंटर प्रो.रामदास मंजाबापू त्रिभान अॅड ब्रदर्स सुनिल अष्टेेकर  9623900679 अस्तागाव फाटा ,ता.राहाता जि.अ.नगर “आमच्याकडे सर्व प्रकारचे  कोल्ड्रीक्स ,डेअरी प्रॉडक्शण , बिसलेरी…

Hotel Yadgar Khanawal ( हॉटेल यादगार खानावळ )

हॉटेल यादगार खानावळ प्रो.आयुबभाई तांबोली    9423750522  प्रो.तन्वीर भैय्या तांबोली  9822766785 अस्तागाव फाटा ,ता.राहाता जि.अ.नगर “गरम नाष्टा तसेच शाकाहरी/ मासाहारी जेवण मिळेल.”

Hotel Tarning Point ( हॉटेल टर्निग पाँईट )

शुध्द शाकाहरी हॉटेल हॉटेल टर्निग पाँईट प्रोपा. सुभाष वारुबार पाडेकर  9850219488 शिर्डी रोड ,साकुरी त.राहाता Information स्पायसी ब्रेकफास्ट. राईस प्लेट. पजाबी डिशेस कोल्डीग्स. महाराष्ट्रीयन  थाळी.

Shrikrushna Caterers (श्रीकृष्णा केटरर्स)

श्रीकृष्णा केटरर्स राजस्थानी आचारी Infromation आमच्या कडे लग्न समारंंभ व इतर कार्यक्रमांंसाठी  मारवाडी ,गुजराती,पंंजाबी , साउथ इंंडियन, महाराष्ट्रयन , चायनीज , स्वयंंपाक व बंंगाली मिठाई …