Login

Register

Login

Register

मतदार संघात तुम्हाला पूर्ण वेळ देणारा खासदार हवा कि पाहुणा ?
मतदार संघात तुम्हाला पूर्ण वेळ देणारा खासदार हवा कि पाहुणा ?
मतदार संघात तुम्हाला पूर्ण वेळ देणारा खासदार हवा कि पाहुणा ?

तुम्ही खासदार म्हणून भाऊसाहेब वाकचौरे साहेबांना निवडून द्याल का?
तुम्ही खासदार म्हणून भाऊसाहेब वाकचौरे साहेबांना निवडून द्याल का?
तुम्ही खासदार म्हणून भाऊसाहेब वाकचौरे साहेबांना निवडून द्याल का?